Stakeholder Board Meeting @ Dutch Demo

, -

Stakeholder Board Meeting at the DUTCH demosite | NOVEMBER 16th

Dinsdag 16 november 2021 tussen 11:30 - 17:00
Adres: Kwartier Noord
W.A. Nijenhuisweg 7, 8455 JS Katlijk, Friesland

GO-GRASS zoekt naar duurzame en zakelijke mogelijkheden van grasland in rurale gebieden. Hiervoor zijn er in vier landen, waaronder Nederland, verschillende demoprojecten gestart.

In Nederland focust het project zich op het maken van papier en papierverpakkingen. Een bedrijfsmodel is hiervoor in volle ontwikkeling. Wij willen je hierover graag inlichten en jou de ruimte geven om input te leveren.

Op deze manier willen we je de kans geven om mee te doen en invloed uit te oefenen op dit belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief.

Others news