Proiect

De ce GO-GRASS ?

Aproximativ 21% din suprafața totală a UE este acoperită de pajiști și arbuști. În prezent, această resursă este lăsată în cea mai mare parte neutilizată. În afară de potențialul irosit, neglijarea acestor suprafețe generează costuri atât pentru persoane, cât și pentru societate.


GO-GRASS se angajează să transforme acest potențial neexploatat, făcându-l utilizabil, reducând inputurile cu nutrienți și dependența de combustibili fosili și găsind modalități de a oferi beneficiile rezultate pentru consolidarea comunităților rurale.

0 %
din suprafața UE este acoperită de pajiști

Obiectivele Proiectului

În următorii patru ani, GO-GRASS va dezvolta modele de afaceri eficiente și durabile care se înscriu în conceptul de economie circulară, luând în considerare circumstanțele sociale, economice și de mediu din zonele rurale din Europa. Prin valorificarea resurselor regionale, GO-GRASS își propune să diversifice și să revitalizeze economiile rurale și să ofere locuri de muncă și oportunități de afaceri, în cooperare cu întreprinzătorii și autoritățile locale.

Materiile prime obținute vor fi utilizate la producerea de bio-produse care înlocuiesc alternativele existente pe bază de resurse neregenerabile, cum ar fi îngrășămintele sau ambalajele din plastic. Valorificarea resurselor naturale va avea un impact considerabil asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE. Proiectul vizează replicarea la scară largă, în special în comunitățile îndepărtate care dețin astfel de resurse neexploatate.

Consorțiul GO-GRASS este format dintr-o echipă multidisciplinară formată din 22 de parteneri din opt țări europene (Germania, Spania, Danemarca, Suedia, Olanda, Belgia, România și Ungaria). Proiectul este construit în jurul a patru locații demonstrative situate în Olanda, Suedia, Germania și Danemarca. În aceste locații demonstrative, partenerii vor colabora cu fermieri, centre de cercetare și companii locale pentru a dezvolta diferite produse bazate pe prelucrarea unor specii de iarbă și pentru a valorifica potențialul acestor resurse neexploatate. În proiect participa trei parteneri susținători din Ungaria, România și Spania, pentru a stabili dacă soluțiile testate în locațiile demonstrative pot fi aplicate și în regiunile adepte.

4 Modele Demonstrative

Pentru a dezvolta modele de afaceri eficiente în domeniul economiei circulare, care să exploateze potențialul subutilizat al resurselor oferite de pajiști, partenerii din proiectul GO-GRASS vor testa o gamă largă de soluții, în patru locații demonstrative, în Olanda, Suedia, Germania și Danemarca, după cum urmează :


Așternuturi pentru animale

Suedia

Biochar

Germania

Hârtie și ambalaje

Olanda

Proteine organice

Danemarca