Project

WAAROM GO-GRASS

Ongeveer 21% van het totale oppervlakte van de EU bestaat uit grasland. Momenteel worden deze bronnen voor een aanzienlijk deel ongebruikt gelaten. Naast het verspilde potentieel brengt deze nalatigheid ook kosten voor individuen en samenleving met zich mee.

GO-GRASS zet zich in om dit onaangeroerde potentieel te transformeren, het bruikbaar te maken, het importeren van nutriënten en de afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen en wegen te vinden om de baten van deze acties in te zetten voor het versterken van plattelandsgebieden.

0 %
van het totale oppervlakte van de EU bestaat uit grasland

ONZE DOELEN

Gedurende de komende vier jaar gaat GO-GRASS kosten-efficiënte en duurzame circulaire verdienmodellen ontwikkelen waarin ook rekening gehouden wordt met sociale, economische en milieu omstandigheden in Europese plattelandsgebieden. Door gebruik te maken van regionale bronnen gaat GO-GRASS plattelandseconomieën diversifiëren en revitaliseren en te voorzien in kwaliteitsbanen en kansen in samenwerking met ondernemers en plaatselijke overheden.

De verkregen ruwe grondstoffen worden omgezet in bio-based producten die alternatieven op basis van fossiele olie vervangen. Bijvoorbeeld kunstmest en plastic verpakkingen. Benutting van anders vaak verloren gegane natuurlijke hulpbronnen kan een aanzienlijke impact hebben op het verminderen van de broeikasgas emissie op Europees niveau. Het project beoogt het op grote schaal toepassen van de projectresultaten in afgelegen gebieden met veel onbenutte hulpbronnen.

Het GO-GRASS consortium bestaat uit een multidisciplinair team van 22 partners uit acht Europese landen (Duitsland, Spanje, Denemarken, Zweden, Nederland, België, Roemenië en Hongarije). Het project is gebouwd rond vier veelbelovende demonstratie locaties in Nederland, Zweden, Duitsland en Denemarken. Op deze demonstratie locaties werken partners samen met boeren, research centra en lokale technologie bedrijven om verschillende op gras gebaseerde producten te ontwikkelen en daarmee het potentieel van onbenutte natuurlijke hulpbronnen te ontsluiten. Drie ‘volger’partners uit Hongarije, Roemenië en Spanje nemen ook deel in het project om te bepalen of de oplossingen die op de demo locaties getest worden ook toegepast kunnen worden in hun regio’s.

4 DEMO LOCATIES

Om kosten-efficiënte en circulaire verdienmodellen te ontwikkelen voor het exploiteren van het onderbenutte potentieel van beschikbaar gras, zullen de GO-GRASS partners een breed scala aan oplossingen testen op vier demonstratie locaties in Nederland, Zweden, Duitsland en Denemarken :

 

 Strooisel voor stallen en dierverblijven

in Zweden

Biochar

in Duitsland

Papier en verpakkingsmateriaal

in Nederland

Organische eiwitten

in Denemarken