Denemarken – Organisch eiwit

Type gras:

Gras uit nitraat gevoelige regio’s en veengebieden

Proces:

Kleinschalige bio raffinage technologie

Producten:

Organisch eiwit concentraat, hernieuwbare energie en nutriënten

De demo installatie in Denemarken behelst een kleine gras raffinaderij voor het extraheren van eiwit uit gras. Het organische eiwit concentraat kan aan varkens en kippen gevoerd worden om hun voedingspakket te verrijken. Daarnaast voor melkkoeien om hun melkproductie te verhogen.

Er wordt zowel gewerkt aan de optimalisatie van de bio raffinage processen voor het leveren van hoge opbrengsten en hoge zuiverheid van het eiwit product als de kwaliteit van de bijproducten in de vorm van bio-energie en gerecyclede diervoeding. Voor het valideren en documenteren van de voedingswaarde van de producten in diervoeding worden testen gedaan met plaatselijke boeren.

Partners

{{ group }}

{{ object.name }}
{{ object.name }} {{ object.subheader }} {{ icon.replace(/^icon_/, '') }}

Strooisel voor stallen en dierverblijven

in Zweden

Biochar

in Duitsland

Papier en verpakkingsmateriaal

in Nederland