Rapoarte

În această secțiune vor fi prezentate principalele rapoarte și livrabile publicate de partenerii GO-GRASS, inclusiv publicații generale, recomandări de politici sau ghiduri pentru întreprinzătorii din mediul rural.

Comunicări

În această secțiune puteți accesa prezentări realizate pe parcursul proiectului GO-GRASS, inclusiv logo-uri, broșuri, afișe sau bannere. De asemenea, aici vor fi încărcate toate comunicatele de presă pentru partenerii media.

Kick-off press release

Discovering the diverse potential of our forgotten grassland

GO-GRASS Brochure (EN)

You will find here the GO-GRASS brochure in English language

GO-GRASS Logos

You will find here different versions of the project logo

GO-GRASS Brochure (RO)

You will find here the GO-GRASS brochure in Romanian language

Rezumate practice

Rezumatele practice publicate la jumătatea perioadei de implementare a proiectului GO-GRASS descriu principalele constatări derivate din activitățile proiectului și cele mai bune practici pentru dezvoltarea de modele de afaceri inovatoare și replicabile, în domeniul sistemelor agroalimentare bazate pe pajiști. Scopul acestor rezumate este de a facilita schimbul de informații și diseminarea rezultatelor către fermieri, mediul de afaceri și consultanți în domeniu. Descoperiți cele patru infografice aici:

Practice abstract: Swedish Demo

The Swedish DEMO is using briquetting technology combined with shredding technology to produce animal bedding using reed canary grass.

Practice abstract: German Demo

The German DEMO targets biochar via the Hydrothermal Carbonisation of grassland-cuttings from wetlands as supplement for soil improvement.

Practice abstract: Dutch Demo

The Dutch DEMO aims to develop digester and fermentation technology to produce paper products from road-side grass.

Practice abstract: Danish Demo

The Danish DEMO aims to develop small-scale bio-refining technology to extract protein concentrates for monogastric animals from grasslands.