Open house @ danish demosite

, -

Open house at the danish demosite

Thursday August 24 | 10-12 am | AU Foulom

To all our Danish followers living in the Viborg area! How about a visit next Tuesday August 24 to the Open House event at AU Foulum about protein feed from grass?

 

Åbent Hus: Fremtidens proteinfoder skal komme fra græs.
Alle interesserede er hjerteligt velkomne!

Du kan finde flere oplysninger om arrangementet her:
https://cbio.au.dk/nyhed/vis/artikel/aabent-hus-fremtidens-proteinfoder-skal-komme-fra-graes/

Kig inden for i et bioraffineringsanlæg

Til åbent hus-arrangementet har du mulighed for at besøge universitetets bioraffineringsanlæg, der udvinder protein fra græs og kløver. Du kan se mere i denne video, hvor forskerne fortæller om forskning, der skaber mulighed for at udvikle grøn protein, som et bæredygtigt alternativ til sojaprotein til grise og fjerkræ.

GO-GRASS video: Danish grass replaces soy

Others news